Legendoja & Lohikäärmeitä SRD

Tietoa

Julkaisu0.0.1-beta9

Tämä on Legendoja & Lohikäärmeitä (L&L) SRD (Systems Reference Document) -materiaali, joka on muotoiltu Markdown-muotoon. Muotoilu mahdollistaa materiaalin helpomman siirtämisen eri julkaisualustoille.

SRD on ns. “beta”, ja tarkoitettu SRD konseptin testaamiseen käytännössä. Projekti ei ole millään asteella valmis, ja sen sisältö tai rakenne voivat muuttua milloin tahansa.

SRD perustuu L&L:ään ja Wizards of the Coastin “5th Edition System Reference Document 5.1”:eenn. SRD:n sisältö on kokonaisuudessaan vapaasti käytettävissä Creative Commons BY 4.0 -lisenssin mukaisesti. Tarkempi ohjeistus löytyy tämän dokumentin lopusta.

Ohjeita

Tämä GitHub -projekti sisältää joukon avointa L&L -materiaalia CSV, Markdown tai MDX -muodossa. Materiaali on jaettu eri kansioihin mukaillen Legendoja & Lohikäärmeitä -kirjan rakennetta. Toistaiseksi mukana on vain materiaalia, joka on lisensoitavissa Creative Commons BY 4.0 -lisenssin mukaisesti. Kirjan OGL -materiaali on tarkoitus lisätä myöhemmin, kunhan selvitetään miten se onnistuu siten, että materiaali on helposti kopioitavissa ja käytettävissä ilman suurempia lisenssiteknisiä mutkia.

Osallistuminen projektiin

Tämä SRD on avoin, voittoa tuottamaton projekti, johon voi osallistua kuka tahansa. Myrrysmiehet Oy ja Legendoja & Lohikäärmeitä -kirjan tekijät tukevat projektia ja sen kehittämistä.

Projektiin voi osallistua esimerkiksi seuaavilla tavoilla:

  1. Käymällä materiaalia läpi tai käyttämällä sitä, ja ilmoittamalla ongelmista tai puutteista Legendoja & lohikäärmeitä -discordissa tai GitHubin issue tracker -toiminnon (https://github.com/Myrrys/LnL-SRD/issues) kautta.
  2. Ehdottamalla muutoksia materiaaliin, ja tekemällä niistä pull requestin GitHubin kautta.
  3. Pyytämällä pääsyn raakamateriaaliin, ja konvertoimalla sitä Markdown-muotoon. Tällöin materiaali on mahdollista lisätä suoraan GitHubiin kuten muutokset yllä.

Muokkaaminen

Projektin julkaistu versio (main-branch) on suojattu ja materiaalia voi muokata vain pull requestilla. Pull request vaatii aina vähintään yhden projektin omistajan hyväksynnän, ennen kuin se voidaan yhdistää main-branchiin.

Käytännössä materiaalin päivity seuraa seuraavaa kaavaa:

  1. Tee uusi branch, esim Feature/Ohjeet
  2. Tee muutokset
  3. Tee pull request, jossa muutokset yhdistetään dev-branchiin
  4. Kun muutokset on hyväksytty, yhdistä muutoksesi dev-branchiin
  5. Kun dev-branchissä on tarpeeksi muutoksia, joku omistajista yhdistää dev-branch main-branchiin

Käyttö ja lisenssit

Käyttäessäsi tätä SRD:tä on mukaan lisättävä seuraavat lisensointitiedot:

Legendoja & Lohikäärmeitä SRD

Tämä työ sisältää materiaalia, joka on otettu Legendoja & Lohikäärmeitä SRD:stä ja on saatavilla osoitteessa https://github.com/Myrrys/LnL-SRD. Legendoja & Lohikäärmeitä SRD on lisensoitu Creative Commons BY 4.0 -lisenssin mukaisesti, joka on saatavilla osoitteessa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

System Reference Document 5.1

This work includes material taken from the System Reference Document 5.1 (“SRD 5.1”) by Wizards of the Coast LLC and available at https://dnd.wizards.com/resources/systems-reference-document. The SRD 5.1 is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License available at https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Viitteet

Joitakin inspirationaalisia viitteitä: