Olotilat

Olotilat vaikuttavat olentojen kykyihin, ominaisuuksiin ja pelimekaniikkaan useilla eri tavoilla ja voivat olla seurausta loitsuista, hahmoluokkien ominaisuuksista tai hirviöiden hyökkäyksistä. Useimmat olotilat ovat haitallisia esimerkiksi silloin kun olento on vaikkapa sokaistu, mutta jotkin olotilat ovat eduksi kuten olennon ollessa näkymätön. Olotila kestää kunnes se on joko kumottu, esimerkiksi olennon ollessa maissa hän kumoaa sen nousemalla pystyyn tai kunnes jokin tietty aika on kulunut. Vaikutuksessa joko on aiheuttanut tietyn olotilan on yleensä määritelty myös olotilan kesto.

Useamman vaikutuksen aiheuttaessa saman olotilan olennolle, jokaisella olotilalla on oma kestonsa mutta niiden vaikutukset eivät kasaudu. Olennolla joko on jokin olotila tai ei.

Seuraavat kuvaukset kertovat mitä tapahtuu olennolle jolla on tietty olotila.

Halvaantunut

 • Halvaantunut on lisäksi myös toimintakyvytön eikä voi liikkua tai puhua.
 • Halvaantuneen ketteryys- ja voimakkuuspelastusheitot epäonnistuvat automaattisesti.
 • Hyökkäysheitoilla halvaantuneeseen olentoon on etu.
 • Jokainen lähietäisyydeltä viereisestä karttaruudusta tullut osuma halvaantuneeseen on kriittinen.

Kauhistunut

 • Kauhistuneella on haitta ominaisuus- ja hyökkäysheittoihin niin kauan kun hänen pelkonsa kohde on hänen näkökentässään.
 • Kauhistunut ei vapaaehtoisesti liiku lähemmäksi pelkonsa kohdetta.

Kiinniotettu

 • Kiinniotetun olennon nopeus on 0 eikä se voi hyötyä mistään bonuksista nopeuteen liittyen.
 • Olotila päättyy jos kiinniottaja on toimintakyvytön.
 • Olotila päättyy myös jos jokin vaikutus siirtää kiinniotetun olennon kiinniottaja ulottumattomiin, esimerkiksi loitsun kuten paineaalto vaikutuksesta.

Kivettynyt

 • Kivettynyt olento ja kaikki kannetut ei-maagiset varusteet ja vaatteet muuttuvat kiinteäksi liikkumattomaksi aineeksi (yleensä kiveksi). Kivettyneen olennon paino kymmenkertaistuu ja ikääntyminen lakkaa.
 • Kivettynyt olento on myös toimintakyvytön eikä voi liikkua tai puhua. Olento ei ole myöskään tietoinen ympäristöstään.
 • Hyökkäysheitoilla kivettyneeseen olentoon on etu.
 • Kivettyneen ketteryys- ja voimakkuuspelastusheitot epäonnistuvat automaattisesti.
 • Kivettyneellä on sietokyky kaikkeen vahinkoon.
 • Kivettyneellä olennolla on immuniteetti myrkkyyn ja tauteihin, joskin jos olento oli myrkytetty tai sairas ennen kivettymistä ei kivettyminen paranna niistä, vaikutukset ovat vain pysähtyneet siksi aikaa kuin kivettyminen kestää.

Kuuroutunut

 • Kuuroutunut olento ei voi kuulla mitään ja automaattisesti epäonnistuu kaikissa kuuloon liittyvissä ominaisuusheitoissa.

Lumottu

 • Lumottu ei voi hyökätä hänen lumonneen olennon päälle tai vahingoittaa häntä millään muilla vahingollisilla kyvyillä tai loitsuilla.
 • Lumoajalla on etu lumottua kohtaan kaikissa sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvissä ominaisuusheitoissa kuten huijaamisessa, uhkailussa tai suostuttelussa.

Maissa

 • Maissa oleva olento ei voi liikkua muutoin kuin ryömimällä, ellei olento nouse pystyyn ja näin lopeta olotilaa.
 • Maissa ollessaan olennolla on haitta hyökkäysheittoihin.
 • Lähietäisyydeltä viereisestä karttaruudusta hyökkäysheitoilla maissa olevaan olentoon on etu, kauempaa yli yhden karttaruudun päästä hyökkäävillä on hyökkkäysheittoihinsa haitta.

Myrkytetty

 • Myrkytetyllä on haitta hyökkäys- ja ominaisuusheittoihin.

Näkymätön

 • Näkymätön olento on mahdoton nähdä ilman maagista apua tai erikoistuneita aisteja. Piiloutumisen kannalta olento on täysin peitossa. Olennon sijainti voidaan havaita äänten tai sen jättämien jälkien perusteella
 • Hyökkäysheitoilla näkymättömään olentoon on haitta ja olennolla on etu omiin hyökkäysheittoihinsa.

Sidottu

 • Sidotun olennon nopeus on 0 eikä se voi hyötyä mistään bonuksista nopeuteen liittyen
 • Hyökkäysheittoilla sidottuun olentoon on etu ja olennolla on haitta omiin hyökkäysheittoihinsa.
 • Olennolla on haitta ketteryyspelastusheittoihinsa.

Sokaistu

 • Sokaistu olento ei voi nähdä mitään ja automaattisesti epäonnistuu kaikissa näköön liittyvissä ominaisuusheitoissa.
 • Hyökkäysheitoilla sokaistuun olentoon on etu ja olennolla on haitta omiin hyökkäysheittoihinsa.

Taintunut

 • Taintunut on lisäksi myös toimintakyvytön eikä voi liikkua ja puhua hän voi vain kangerrellen.
 • Taintuneen ketteryys- ja voimakkuuspelastusheitot epäonnistuvat automaattisesti.
 • Hyökkäysheitoilla taintuneeseen olentoon on etu.

Tajuton

 • Tajuton olento on myös toimintakyvytön eikä voi liikkua tai puhua. Olento ei ole myöskään tietoinen ympäristöstään.
 • Tajuton olento tiputtaa kaiken mitä oli kantamassa ja on myös maissa.
 • Taijuttoman ketteryys- ja voimakkuuspelastusheitot epäonnistuvat automaattisesti.
 • Hyökkäysheitoilla tajuttomaan olentoon on etu.
 • Jokainen lähietäisyydeltä viereisestä karttaruudusta tullut osuma tajuttomaan on kriittinen.

Toimintakyvytön

 • Toimintakyvyttömällä olennolla ei ole toimintoja eikä reaktioita.

Uupunut

Jotkin ympäristön vaikutukset, erikoiskyvyt, nääntyminen ja altistuminen äärimmäisille sääolosuhteille voi johtaa uupumiseen.

Uupumista mitataan kuudella eri tasolla, vaikutus voi antaa olennolle kerralla yhden tai useampia tasoja uupumusta:

TasotVaikutus
1Haitta kaikkiin ominaisuusheittoihin.
2Nopeus puolittuu.
3Haitta hyökkäys- ja pelastusheittoihin.
4Osumapistemaksimi puolittuu.
5Olennon nopeus on 0.
6Kuolema.

Valmiiksi uupuneen olennon kärsiessä lisää uupumusta nousee uupumuksen taso, kärsityn uupumuksen määrä lisätään edelliseen. Olento kärsii kaikki uupumustasonsa vaikutukset sekä kaikki aikaisempien tasojen vaikutukset.

Uupumusta poistava vaikutus tekee sen vaikutuksessa erikseen kuvatulla tavalla, kun uupumisen taso laskee ensimmäisen tason alle päättyy uupumus olotilana. Pitkä lepo, olettaen että olento myös syö ja juo sen yhteydessä jonkin verran päättää myös uupuneen olotilan.