Aseet

Näet asetaulukosta yleisimmät fantasiamaailmoissa käytetyt aseet sekä niiden hinnat, painot, vahingot ja erikoisominaisuudet. Aseet jaotellaan lähitaistelu- ja kantama-aseisiin. Lähitaisteluaseella voi hyökätä viereesi eli korkeintaan kahden metrin päähän ja kantama-aseilla sitä kauemmaksi.

Aseisiin liittyvät pätevyydet

Laji, hahmoluokka tai valtti voi antaa pätevyyden joko tietyn aseen tai asekategorian käyrrämiseen. Aseiden kategoriat ovat yksinkertaiset aseet ja sota-aseet. Useimmat hahmot saavat pätevyyden yksinkertaisten aseiden käyrröön. Yksinkertaisiin aseisiin lasketaan karkeat nuijat ja työkaluista kehitellyt aseet, joita löytyy monesta talosta. Sota-aseiden tehokas käyttö vaatii erikoistuneempaa taistelukoulutusta. Useimmat soturit käyttvät sota-aseita saadakseen täyden hyödyn taistelutyylistään ja koulutuksestaan. Pätevyys aseen käytössä antaa sinun lisätä hahmosi pätevyysbonuksen kyseisellä aseilla tehtäviin hyökkäysheirroihin.

Aseiden ominaisuudet

Asetaulukosta esitellään minkälaisia ominaisuuksia liittyy joidenkin aseiden käyttöön.

Ammukset. Ase, jolla on ominaisuus “ammukset”, kuluttaa sille tarkoitettuja ammuksia (nuolia, vasamia, kiviä) hyökkäyksissä. Et voi hyökätä tällaisella aseella normaalisti, jos ammukset ovat loppuneet. Taistelun lopuksi voit keräillä puolet käytetyistä ammuksista, jos sinulla on vähintään minuutti aikaa tutkia taistelukenttää.

Jos käytät tällaista asetta lähitaisteluhyökkäykseen, se toimii improvisoituna aseena (kts. kohta “improvisoidut aseet” myöhemmin). Lingossa täytyy olla lingon kivi paikallaan, jotta se toimii lähitaisteluaseena.

Tarkkuus. Tällaisella aseella voi osua tarkasti tiettyyn kohteeseen ja aseen käyttäminen voi vaatia tarkkaa taitoa. Kun hyökkäät aseella, jolla on ominaisuus “tarkkuus”, voit valita käytätkö voimakkuus- tai ketteryysmuuttujaasi hyökkäys- ja vahinkoheittoihin.

Raskas ase. Pienet olennot saavat haitan hyökkäysheittoihin raskailla aseilla.

Kevyt ase. Kevyet aseet ovat pieniä ja helppoja hallita. Ne ovat ideaaleja kahdella aseella taistelemiseen.

Ladattava. Voit tehdä ladattavalla aseella vain yhden hyökkäyksen toimintona, bonustoimintona tai reaktiona, vaikka voisitkin muuten hyökätä useammin saman toiminnon aikana.

Kantama. Aseen kantama ilmoitetaan kahdella luvulla. Ensimmäinen luku on normaalikantama metreinä ja toinen luku on pitkä kantama. Kun hyökkäät aseella normaalikantamaa pidemmälle matkalle, saat haitan hyökkäysheittoon.

Ulottuva. Voit hyökätä korkeintaan neljän päähän aseella, jolla on ominaisuus ulottuva. Tämä koskee myös vapaahyökkäyksiä. Erikoispiirre. Näiden aseiden ominaisuudet on selitetty niiden omassa osiossaan Erikoispiirteiset aseet.

Heitettävä. Voit tehdä kantamahyökkäyksen aseella, jolla on ominaisuus heitettävä. Jos kyseessä on lähitaisteluase, käytä samaa ominaisuutta hyökkäys- ja vahinkoheittoihin kuin käyttäisit lähitaisteluhyökkäyksissäkin. Kirveen heittämiseen käytetään siis voimakkuutta ja tikarin heittämiseen joko ketteryyttä tai voimakkuutta, koska kyseessä on ase, jolla on ominaisuus “tarkkuus”.

Kahden käden ase. Tällaista asetta pitää käyttää hyökätessä kahdella kädellä.

Yhden tai kahden käden ase. Tätä asetta voi käyttää yhdellä tai kahdella kädellä. Kahdella kädellä käytettäessä vahinkoa tulee tämän ominaisuuden perässä olevan arvon verran.

Improvisoidut aseet

Joskus seikkailuissa tulee tilanne, jolloin hahmoilla ei ole käytössään omia aseitaan ja täytyy käyttää, mitä käteen sattuu sillä hetkellä. Improvisoituja aseita voivat olla pöydänjalat, paistinpannut, rikkoutuneet pullot tai vaikka peikkolaisten ruumiit. Joskus improvisoitu ase on tarpeeksi lähellä oikeaa asetta, että se voidaan laskea vastaavaksi oikeaksi aseeksi (esimerkiksi pöydänjalka on lähellä nuijaa). Pelinjohtajan hyväksynnällä hahmo voi käyttää oikean aseen pätevyysbonusta improvisoidullakin aseella.

Esine, joka ei muistuta mitään asetta, tekee 1n4 vahinkoa ja pelinjohtaja voi määrittää vahinkotyypin. Jos hahmo käyttää kantama-asetta lähitaisteluaseena tai jos hahmo heittää lähitaisteluaseen, jolla ei ole ominaisutta heitettävä, tekee ase 1n4 vahinkoa. Improvisoidun heitetyn aseen kantama on (8/24).

Hopeoidut aseet

Jotkut olennot ovat immuuneja tai sietokykyisiä normaalien aseiden vahinkoa vastaan. Ne saattavat kuitenkin olla alttiita hopeisten aseiden vahingolle. Aseen tai kymmenen ammusta voi päällystää hopealla 100 kultarahan hintaan. Tämä hinta kattaa materiaalien lisäksi sepän työn.

Erikoispiirteiset aseet

Peitsi. Saat haitan, kun käytät peistä vieressäsi (korkeintaan kahden metrin päässä) olevaa vastustajaa vastaan. Peitsi vaatii molempien käsien käyttämisen, kun et ole ratsailla.

Verkko. Suuri tai suurta pienempi olento, johon hyökkäys verkolla onnistuu on sidottu, kunnes se vapautetaan verkosta. Verkolla ei ole vaikutusta valtaviin tai sitä suurempiin sekä aineettomiin olentoihin. Olento voi tehdä VA 10 voimakkuusheiton vapautuakseen itse tai vapauttaakseen toisen olennon verkosta.

Verkko voidaan myös tuhota ja samalla vapauttaa siihen sidotut olennot, jos sille tehdään vähintään 5 pistettä viiltovahinkoa (puolustus 10).

Voit tehdä verkolla vain yhden hyökkäyksen toimintona, bonustoimintona tai reaktiona, vaikka voisitkin muuten hyökätä useammin saman toiminnon aikana.

Asetaulukko

Yksinkertaiset lähitaisteluaseetHintaVahinkoPainoOminaisuudet
Nuija1 hr1n4 murskausvahinkoa1 kgKevyt ase
Tikari2 kr1n4 pistovahinkoa1 kgTarkkuus, kevyt ase, heitettävä (kantama 8/24)
Suurnuija2 hr1n8 murskausvahinkoa5 kgKahden käden ase
Kirves5 kr1n6 viiltovahinkoa1 kgKevyt ase, heitettävä (kantama 8/24)
Heittokeihäs5 hr1n6 pistovahinkoa1 kgHeitettävä (kantama 12/48)
Vasara2 kr1n4 murskausvahinkoa1 kgKevyt ase, heitettävä (kantama 8/24)
Rautanuija5 kr1n6 murskausvahinkoa1 kg-
Sauva2 hr1n6 murskausvahinkoa1 kgYhden tai kahden käden ase (1n8)
Sirppi1 kr1n4 viiltovahonkoa1 kgKevyt ase
Keihäs1 kr1n6 pistovahinkoa1 kgHeitettävä (kantama 8/24), yhden tai kahden käden ase (1n8)
Yksinkertaiset kantama-aseetHintaVahinkoPainoOminaisuudet
Kevyt varsijousi25 kr1n8 pistovahinkoa2 kgAmmukset (kantama 32/128), ladattava, kahden käden ase
Tikka5 kup1n4 pistovahinkoa0,1 kgTarkkuus heitettävä (kantama 8/24)
Lyhytjousi25 kr1n6 pistovahinkoa1 kgAmmukset (kantama 32/128), kahden käden ase
Linko1 hr1n4 murskausvahinkoa-Ammukset (kantama 12/48)
Lähitaisteluun sopivat sota-aseetHintaVahinkoPainoOminaisuudet
Taistelukirves10 kr1n8 viiltovahinkoa2 kgYhden tai kahden käden ase (1n10)
Sotavarsta10 kr1n8 murskausvahinkoa1 kg-
Varsimiekka20 kr1n10 viiltovahinkoa3 kgRaskas ase, ulottuva, kahden käden ase
Suurkirves30 kr1n12 viiltovahinkoa3 kgRaskas ase, kahden käden ase
Suurmiekka50 kr2n6 viiltovahinkoa3 kgRaskas ase, kahden käden ase
Hilpari20 kr1n10 viiltovahinkoa3 kgRaskas ase, ulottuva, kahden käden ase
Peitsi10 kr1n12 pistovahinkoa3 kgUlottuva, erikoispiirre
Miekka15 kr1n8 viiltovahinkoa12 kgYhden tai kahden käden ase (1n10)
Leka10 kr2n6 murskausvahinkoa5 kgRaskas ase, kahden käden ase
Piikkinuija15 kr1n8 pistovahinkoa2 kg-
Sotakeihäs5 kr1n10 pistovahinkoa8 kgRaskas ase, ulottuva, kahden käden ase
Pistomiekka25 kr1n8 pistovahinkoa1 kgTarkkuus
Sapeli25 kr1n6 viiltovahinkoa1 kgTarkkuus, kevyt ase
Lyhytmiekka10 kr1n6 pistovahinkoa1 kgTarkkuus, kevyt ase
Atrain5 kr1n6 pistovahinkoa2 kgHeitettävä (kantama 8/24), yhden tai kahden käden ase (1n8)
Sotahakku5 kr1n8 pistovahinkoa1 kgYhden tai kahden käden ase (1n10)
Ruoska2 kr1n4 viiltovahinkoa1 kgTarkkuus, ulottuva
Lähitaisteluun sopivat sota-aseetHintaVahinkoPainoOminaisuudet
Puhallusputki10 kr1 pistovahinkoa1 kgAmmukset (kantama 10/40), ladattava
Käsivarsijousi75 kr1n6 pistovahinkoa1 kgAmmukset (kantama 12/48), kevyt ase, ladattava
Raskas varsijousi50 kr1n10 pistovahinkoa8 kgAmmukset (kantama 40/160), raskas ase, ladattava, kahden käden ase
Pitkäjousi50 kr1n8 pistovahinkoa1 kgAmmukset (kantama 60/240), raskas ase, kahden käden ase
Verkko1 kr-1 kgErikoispiirre, heitettävä (kantama 2/6)

Edellinen Haarniskat ja kilvet

Seuraava Seikkailuvarusteet