L&L OGL

Open Game License (OGL) määrittelee miten ja miltä osin Wizards of the Coastin viidennen laitoksen sääntöjä saa käyttää muissa peleissä ja pelijulkaisuissa. Vapaasti lisenssin puitteissa käytettävät säännöt on koottu System Reference Document 5.1:een (SRD5). Samalla lisenssillä voidaan julkaista materiaalia siten, että sen osia voidaan käyttää myös muiden julkaisujen pohjana.

Legendoja & lohikäärmeitä pohjaa SRD5:een, ja siten pelin säännöt ovat vapaasti kenen tahansa käytettävissä OGL:n ehtojen mukaisesti. Legendoja & lohikäärmeitä on kuitenkin Myrrysmiehet oy:n ja pelin tekijätiimin omaisuutta – etkä voi julkaista peliä samalla nimellä, käyttää pelin kuvitusta ja taittoa, tai levittää kopioita pelistä.

Julkaisemissasi teoksissa ei tarvitse piilotella pelimme nimeä kiertelemällä. Riittää, että käy ilmi, ettei kyseessä ole meidän tuotteemme, eli et käytä pelimme virallista logoa etkä pelin koko nimeä, vaan esimerkiksi lyhennettä L&L.

Pyydämme sisällyttämään seuraavan tekstin teokseen, jossain itse teoksessa näkyvässä paikassa ja verkkosivustolla tai liikkeessä, jossa mainostat tuotetta:

[Teoksen nimi] on [Kirjoittajan tai kustantajan] itsenäinen tuotanto, eikä se ole sidoksissa Myrrysmiehet oy:öön. Se on julkaistu Legendoja & lohikäärmeitä -yhteensopivana julkaisuna.

Kirjan sisältämä sääntöteksti on kokonaisuudessaan Open Game Contentin piirissä

Teoksesi perustuessa materiaaliimme, kopioi koko seuraava dokumentti sen liitteeksi. Dokumentissa on listattu muiden suunnittelijoiden OGL-materiaali, jota olemme käyttäneet.

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

OPEN GAME License Version 1.0a The following text is the property of Wizards of the Coast, LLC. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.

 1. Definitions: (a)“Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b)“Derivative Material” means copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, License, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)“Open Game Content” means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations; names and descriptions of characters, Spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and Special abilities; places, locations, environments, creatures, Equipment, magical or supernatural Abilities or Effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the OPEN Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to Identify itself or its products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement.

 2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described by the License itself. No other terms or Conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License.

 3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License.

 4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, nonexclusive License with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.

 5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original Creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

 6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.

 7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute a Challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.

 8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are distributing are Open Game Content.

 9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this License.

 10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute.

 11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so.

 12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.

 13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.

 14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

 15. COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, LLC. System Reference Document 5.1 Copyright 2016, Wizards of the Coast, LLC.; Authors Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris Perkins, Rodney Thompson, Peter Lee, James Wyatt, Robert J. Schwalb, Bruce R. Cordell, Chris Sims, and Steve Townshend, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.

Legendoja & Lohikäärmeitä Copyright 2022, Jonas Mustonen, Vehka Kurjenmiekka, Jukka Sorsa, Miska Fredman

Hero Points
Pathfinder Core Rulebook (Second Edition) Copyright 2019, Paizo Inc.; Designers: Logan Bonner, Jason Bulmahn, Stephen Radney-MacFarland, and Mark Seifter.

Guardian, Tactician
Fighter Folio Copyright 2018 Total Party Kill Games; Authors: Brian Berg, Mark A. Hart.

Tribal Warrior, Wildling, Composite Bow Master, Elemental Fury, Invulnerable Rager
Samurai Sheepdog: Barbarian Options 5E Copyright 2016, Samurai Sheepdog; Author: Kevin Glusing

Repose, Madness; Beauty, Balance, Way of the Iron, Collage of Virtue, Divine Inspiration, Oath of The Battle, Oath of Mercy
The Book of the Righteous, Copyright 2002, 2017, Aaron Loeb

Circle of Worked Stone, Deep Stalker
Dungeon Archetypes. Copyright 2016 Mike Myler, published under license by Legendary Games; Authors Mike Myler.

Blood
Mysteries of the Gods: New Cleric Domains and Spells for Fifth Edition 1.0 published by Tribality.com (Innovaworks Inc.); Copyright 2016 Brandes Stoddard

Shadow Warrior
5e Options: Rogue Archetypes Shadow Warrior Copyright 2015, Rogue Genius Games. Designers: Owen K.C. Stephens and Rich E. Howard.

The Endbringer
Journey To Ragnarok Copyright Michele Paroli 2018

Alchemist’s apprentice, Cardshark, Chosen of Fortune, Pernicious Poisoner
EN World EN5ider Presents: A Touch of Class. Copyright 2017 EN Publishing.

Dilettante, Adventuring Scholar, Vagabond, Fortune hunter
5-for-5e Book 2 – 5 Backgrounds for 5e. Copyright 2017 d20pfsrd.com Publishing; Author: Ed Kabara

Fortune teller
Steampunk Adventurers for Fifth Edition 1.0 published by Tribality.com (Innovaworks Inc.); Copyright 2016 Shawn Ellsworth.

Scavenger
Unlikely Heroes for 5th Edition Copyright  2016 Open Design; Author: Dan Dillon.

Diehard, The Dragon God
Familiars & Companions, Copyright 2017, Troll Lord Games; Author Casey Christoferson, Justin Bacon, Tommy Ruteledge, Josh Hubbel, Lance Hawvermile, Luke Johnson, Stephen Vogel and Dave Zenz.

Nimble
Pirate Adventurers for Fifth Edition 1.0 published by Tribality.com (Innovaworks Inc.); Copyright 2016 Shawn Ellsworth

Arachnid Athletics, Zwerc Knight
Underworld Races and Classes Copyright 2017 AAW Games LLC; Designers: Thilo Graf and Mike Myler

Marathon Runner, One Step Ahead, Swimmer
Aaralyn’s Stolen Notes to Velea Copyright 2018 Anne Gregersen Author Anne Gregersen

Blessing of the Jiaolung
Pirate Campaign Compendium Copyright 2018, Legendary Games; Lead Designer Jason Nelson. Authors: Alex Augunas, Jeff Gomez, Matt Goodall, Jim Groves, Tim Hitchcock, Victoria Jaczko, Jonathan H. Keith, Lyz Liddell, Thomas J. Phillips, Alistair J. Rigg, Alex Riggs, Loren Sieg, Neil Spicer, Todd Stewart, Rachel Ventura, Michael D. Welham, Linda Zayas-Palmer.

Alertness, Arcane Shield, Arcane Strike, Combat Caster, Combat reflexes, Keen Intellect, Selective Spell, Weapon Expert, Weapon specialization
Fifth Edition Feats. Copyright 2016 Total Party Kill Games, Brian Berg.

Takaisin Blogiin